ForespørgselForsideProdukterReguleringOm Mosbaek A/SInfo & nyt

» Cyklonbremse CY

» Cyklonbremse CYD

» Centrifugalbremse CEV

» Centrifugalbremse CEH

» Dobbeltblænde DBSend en
forespørgsel

 

 

 

Funktionskrav type CY

 

Mosbaeks CY afløbsregulator opfylder nedenstående funktionskrav, som derfor kan specificeres i udbudsmateriale:

 

 • Skal have konstant stor gennemløbsåbning

 

 • Skal have trinløs indstillelig indløbsblænde, som har markering for korrekt indstilling

 

 • Skal have maksimalt 45 º retningsændring i sit gennemløb

 

 • Skal have maksimal kontraktionseffekt i indløbet

 

 • Skal have aktivt by-pass i indløbstuden, ved gennemløbstværsnit mindre end ø100 mm for regnvand og ø150 mm for fællessystem (spildevand)

 GenereltTeknisk info

Download PDF Faktaark

Fleksibel løsning

CY afløbsregulatorer/vandbremser fremstilles med kapaciteter fra 8 l/s op til 600 l/s – se diagram. De fremstilles til dykket montering eller halvtør/tør montering. For typer til halvtør/tør montering – se venligst produktbeskrivelser for CYDK, CYDX og CYDV.

 

CY afløbsregulatorer til dykket installation, kan anvendes til alle typer afløbsvand, det vil sige regnvand, spildevand eller blandet regn- og spildevand. Der findes type CYE, CYO og CYOE.

 

CYE afløbsregulatorer har en patenteret justerbar indløbsblænde. Indløbsblænden har trinløs indstilling, og kan reguleres til ±25% af kapaciteten i midterstilling. Afløbsregulatoren er reelt den eneste af denne type på markedet, hvor kapaciteten kan ændres på stedet uden udskiftning af dele; 2 skruer løsnes med en sekskantnøgle og blænden indstilles. Hvis en kapacitetsændring ønskes, kan du kontakte Mosbaek A/S. Vi identificerer afløbsregulatoren ved hjælp af dens referencenummer, og beregner dernæst blændeindstillingen for den nye kapacitet.

 
Anvendelsesområde

En anden type CY afløbsregulator, der betegnes CYO, har et patentanmeldt sikkerhedsoverløb i indløbstuden. Udformningen af indløbet bevirker øget kontraktion af indløbsstrålen og dermed en øget bremseeffekt. CYO-modellen har derfor et gennemløbstværsnit, der er 10-15% større end den traditionelle Mosbaek CYE afløbsregulator og endnu mere i forhold til visse efterligninger. Dette øger driftssikkerheden betydeligt. Det væsentligste er dog, at hvis der kommer en genstand, der stopper selv det større gennemløb, så vil overløbet stadig fungere og tømme ud til det forholdsvis lave niveau svarende til indløbstudens overkant. Dette aktive by-pass er den største landvinding indenfor området i mange år.

 

Hvis de gode egenskaber fra både CYE og CYO ønskes, fås de i kombination ved bestilling af type CYOE. 

 CYO regulator med dobbelt indløb.

God regulering og stort gennemløbstværsnit


Definitionsskitse (CY)

Generelt sikrer CY afløbsregulatorer, at gennemløbet, Q, er næsten konstant lig den nominelle kapacitet, Qdim, over et stort interval opstrøms opstuvninger. Kapaciteten, Qdim, kan opnås både i spidsen af karakteristikkens ”bump” og i designpunktet. Se dette illustreret på karakteristikken for CY regulatoren.

 

Indløbsblænden er skråtstillet imod strømningsretningen, hvilket bevirker en kraftig kontraktion af indløbsstrålen og hermed en væsentlig forøgelse af bremseeffekten. Herved opnås et større gennemløbstværsnit.  

 

 

           

Lave anlægs-, drifts- og vedligeholdesesomkostninger


Karakteristik for CY regulator

CY afløbsregulatorer er beregnet til indstøbning i beton. Når der støbes banketter med et fald fra alle sider mod bundrenden, minimeres opbygningen af aflejringer, da vandet dermed ledes til afløbsregulatoren. Det er endvidere let at rengøre bygningsværket ved spuling oppefra inden nedstigning. Inspektion, service eller kapacitetsændring kan derfor foregå under optimale hygiejniske forhold.

 

Ofte kan CY afløbsregulatoren indbygges i eksisterende eller projekterede brønde eller tanke, idet den ikke er særlig pladskrævende.

 

CY regulatoren har endvidere følgende egenskaber:          

 • Konstant stor gennemløbsåbning         
 • Ingen bevægelige dele         
 • Ingen elektriske dele         
 • Fremstilles i rustfrit, syrefast stål AISI 316L (Werkstoff 1.4404) 

Egenskaberne medfører lave omkostninger til anlæg, drift og vedligeholdelse. 

Nyudviklet tætningsring til CY


CY med tætningsring

En ny patentanmeldt tætningsring gør det nu let at demontere afløbsregulatoren, for ombygning eller udskiftning til en ny, større eller mindre, regulator, selvom den er indstøbt i beton. Tætningsringen kan erstatte udløbstuden, hvor ø på udløbet er maksimum 70% af monteringsåbningens diameter.

 

Typiske anvendelser

CY regulatoren anvendes sædvanligvis i forbindelse med:

 • Afløb fra bassiner         
 • Overløbsbygværker         
 • Ledningsmagasinering         
 • Kapacitetsmæssige bindinger i hydrauliske knudepunkter    
 • Tilløb til pumpestationer         
 • Tilløb til udskillere og renseanlæg         

 Denne type afløbsregulator/vandbremse, benyttes endvidere i mange andre situationer. Kontakt os for nærmere rådgivning herom.

Referenceinstallationer - ring til Mosbaek A/S

Mosbaek A/S • Vaerkstedsvej 20 • DK-4600 Koege • Tel. +45 5663 8580 • Fax +45 5663 8680 • E-mail office@mosbaek.dk