ForespørgselForsideProdukterReguleringOm Mosbaek A/SInfo & nyt

» Cyklonbremse CY

» Cyklonbremse CYD

» Centrifugalbremse CEV

» Centrifugalbremse CEH

» Dobbeltblænde DBSend en
forespørgsel

 

 

 

Funktionskrav type CEV

 

Mosbaeks CEV afløbsregulatorer opfylder nedenstående funktionskrav, som derfor kan specificeres i udbudsmateriale:

 

 • Skal have konstant stor gennemløbsåbning

 

 • Skal have trinløs indstillelig indløbsblænde, som har markering for korrekt indstilling

 

 • Skal være monteret på kilekobling for montering og demontering fra terræn

 

 • Skal have maksimal kontraktionseffekt i indløbet

 

 • Skal yderligere have kaskadeeffekt i indløbet ved gennemløbstværsnit ø 75

 

 

 GenereltTeknisk info

Download PDF (In English)

Fleksibel løsning

Der findes en CEV afløbsregulator/vandbremse til enhver kapacitet mellem 0,2 l/s til 80 l/s – se diagram. Den monteres dykket og anvendes til små og moderate regnvandsmængder og visse typer industrispildevand.

 

Afløbsregulatoren har trinløs indstilling af kapaciteten ved hjælp af en justeringsplade i indløbet. Den justerbare indløbsåbning kan indstilles til ±25% af kapaciteten i middelindstilling. Afløbsregulatoren kan endvidere fås med udskiftelig udløbsblænde, der muliggør yderligere justering af kapaciteten.
Anvendelsesområde

 

En CEV afløbsregulator leveres med kobling (kilekobling) og løftestang, der muliggør bekvem og renlig montage og demontage fra terræn. Inspektion, service eller kapacitetsændring af afløbsregulatoren kan derfor foregå under maksimale hygiejnisk og arbejdsmiljømæssige forhold. Denne afløbsregulator er reelt den eneste af sin type på markedet, der kan indstilles på stedet uden anvendelse af udskiftningsdele.

 

Forsynes afløbsregulatoren ydermere med en lukket koblingsklo på fronten opnås følgende muligheder for regulering:

 

 • Drosseleffekt, når afløbsregulatoren er installeret i normal position         
 • Afspærring, når afløbsregulatoren vendes 180° om en lodret akse. Denne anvendelse kan være aktuel ved bl.a. tankvognsuheld
 • By-pass, når afløbsregulatoren demonteres/løftes af             Definitionsskitse CEV

God regulering og stort gennemløbstværsnit


Karakteristik for CEV regulator

CEV regulatoren har fået ændret design, og produktprogrammet er udvidet til ca. 70 varianter, således at der i næsten alle tilfælde kan opnås en ideel karakteristik. Afløbsregulatoren sikrer, at gennemløbet, Q, er næsten konstant lig den nominelle kapacitet, Qdim, over et stort interval opstrøms opstuvninger, H. Det vil sige, at kapaciteten, Qdim, kan opnås både i spidsen af karakteristikkens "bump" og i designpunktet. Se dette illustreret på kurven over CEV regulatorens karakteristik.

 

Detailudformningen af indløbet bevirker en kraftig kontraktion af indløbsstrålen, hvorved der opnås op til ca. 25% bedre bremseeffekt samt større gennemløbstværsnit i sammenligning med visse efterligninger.

 

Lave anlægs-, drifts-, og vedligeholdelsesomkostninger

CEV regulatoren har følgende egenskaber:

 

 • Konstant stor gennemløbsåbning         
 • Ingen bevægelige dele         
 • Ingen elektriske dele         
 • Fremstilles i rustfrit, syrefast stål AISI 316L (Werkstof 1.4404) der bevirker, at drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne er lave.

 

Lave anlægsomkostninger opnås idet CEV regulatoren som regel kan indbygges i eksisterende brønde; der skal dog være en sump. Afløbsregulatoren er endvidere billig i anskaffelse.

 

 

Typiske anvendelser


CEV med kileklo og løftestang.

CEV afløbsregulatorer anvendes sædvanligvis i forbindelse med:

 

 • Afløb fra tagflader 
 • Ledningsmagasinering
 • Tilløb til olieudskillere      

  
Denne type afløbsregulator/vandbremse benyttes endvidere i mange andre situationer. Kontakt os for nærmere rådgivning herom.

Referenceinstallationer - ring til os

Mosbaek A/S • Vaerkstedsvej 20 • DK-4600 Koege • Tel. +45 5663 8580 • Fax +45 5663 8680 • E-mail office@mosbaek.dk