ForespørgselForsideProdukterReguleringOm Mosbaek A/SInfo & nyt

» Fakta om procedurer og kvalitet

» Historien om Mosbaek A/S

» Referencer til udførte løsninger

» Kontakt osHistorien om Mosbaek A/S

Den første, spæde ide til en vandbremse opstod allerede i 1959, da Jørgen Mosbæk Johannessen som førsteårs ingeniørstuderende på Horsens Teknikum fik til opgave bl.a. at udarbejde et komplet afløbsprojekt for et enfamilieshus. 

 

Derhjemme opsamlede hans mor regnvand i en balje, og det bløde vand benyttede hun til at skylle tøj i. Det gav Jørgen den idé, at man måtte da også kunne opsamle regnvand fra enfamiliehusets tag i en brønd på husets grundstykke, og ved hjælp af en forsinkelsesanordning slippe regnvandet langsomt videre ud til hovedledningen ude i vejen. På denne måde kunne man nøjes med langt mindre rørdimensioner, med andre ord -  der var penge at spare på sådan en anordning. Men en sådan anordning måtte først opfindes! 

 

I årene der fulgte, fik han sin eksamen i 1961 og arbejdede derefter som projektingeniør indenfor afløbssektoren, i forskellige rådgivende ingeniørfirmaer. Også her så han ofte et behov for en anordning, der kunne forsinke regnvand, så oversvømmelser kunne undgås. Han slap derfor aldrig sin ide til en vandbremse, og eksperimenterede flittigt i sin fritid med forskellige bremseudformninger, enten i form af modelforsøg i køkkenvasken eller i en tank i sin baghave. 

 

Han fandt ud af, at den bedste og mest kompakte måde at udforme en bremse på, var at lade den være en rund beholder hvor vandet ved passage blev sat i rotation. Derved opnåede man en betydelig opbremsning af vandet. Udformningen mindede om det, der i dag kaldes en centrifugalbremse.

Vandbremserne bliver patentanmeldt

I 1971 var designet til vandbremsen så færdigudviklet, at Jørgen kunne indsende en patentansøgning på sin opfindelse.  Opfindelsen bestod i sin helhed af en brønd med indbygget centrifugalbremse.

 

Jørgen eksperimenterede ufortrødent videre for at se, om der ikke fandtes andre udformninger for en vandbremse, og i 1974 havde han udviklet cyklonbremsen.

De første vandbremser sælges "over there"

1974 var et mindeværdigt år, for det var også det år, hvor han solgte sin første vandbremse - den blev solgt til Norge.

 

For at finansiere de dyre patentansøgninger solgte Jørgen samme år et antal licenser på sine bremser.  Licensholderne skulle tage sig af markedsføring og salg af vandbremserne – Jørgen skulle tage sig af videreudviklingen af dem. 

 

Markedsføringen  blev i første omgang primært i USA, Canada og England.  Vandbremserne blev her markedsført under handelsnavnet Hydro-Brake. 

 

De fik deres ilddåb, da de blev vist på den store ”International Public Works Congress & Equipment Show” i Las Vegas i september 1976.

 

I de 5 år, samarbejdet med licensholderne varede, blev der solgt over 1000 regulatorer i USA, England, Canada og Mexico.

Vandbremserne markedsføres i Danmark


Aquatec messen, Holland, ca. 1985

Med 5 års erfaring, var tiden nu kommet til at Jørgen ønskede selv at lede salget af vandbremserne og i 1979 oprettede han firmaet

Jørgen Mosbæk Johannessen Aps

Han valgte at koncentere sig om det danske marked, hvor salget af vandbremser også hurtigt blev en succes.

Efterhånden som den danske efterspørgsel steg, besluttede han i 1981 at opsige sit faste arbejde i et ingeniørfirma og hellige sig sit eget firma.

 

 

Vandbremserne markedsføres i Europa

I 1980´erne fik firmaet sine første autoriserede forhandlere - i England og  i Holland. Siden hen er flere fulgt efter - i dag er der forhandlere i de fleste  europæiske lande.

80% af produktionen går i dag til eksport.

Større og bedre faciliteter

Jørgen Mosbæk Johannessen ApS lod frem til 1993 sine regulatorer fremstille ude i byen, men i 1993 startede firmaet sin egen produktion for at rationalisere alt under ét tag og for at kunne udføre fuld kvalitetskontrol.

 

Salget steg fortsat, og efterhånden blev de lejede firma-lokaler for små.  Så i 1995 blev den nuværende kontor- og produktionsejendom på Værkstedsvej 20 i Køge erhvervet.  Det nye domicil er stort nok til at rumme firmaets ”vokseværk” og  der har nu også været mulighed for at anlægge et forbedret og udvidet testcenter.

I 1998 blev firmaet ændret til et aktieselskab og ændrede navn til Mosbaek A/S.

Firmaet har i dag 10 medarbejdere og der fremstilles mere end 1300 regulatorer om året - et tal, der er i stadig stigning.

Generationsskifte

I 2006 afhændede Jørgen Mosbæk Johannessen sin virksomhed til sine døtre Marina Mosbæk Johannessen og Janne Mosbæk Johannessen samt sin nevø og værkfører i Mosbaek A/S igennem 10 år Kim Mosbæk Johannessen. Marina overtog da posten som administrerende direktør, og Kim fortsatte i sin stilling som værkfører. Ved starten af 2007 blev Janne også ansat.

 

Marina blev cand.scient. i matematik og molekylærbiologi i 1998 fra Roskilde Universitets Center. I oktober 2004 erhvervede hun en naturvidenskabelig Ph.D. grad fra Københavns Universitet. Forskningsprojektet blev udført på Forskningscenter Risø. Marinas indsigt i naturvidenskab, samt de generelle redskaber og erfaringer hun har tilegnet sig gennem studiet har givet virksomheden en god ballast. Marina har siden begyndelsen af 2005 deltaget i Mosbaek A/S’ daglige drift.

 

Janne er uddannet sygeplejerske, men et ønske om indsigt i virksomheden drift, samt en interesse i markedsføring gjorde at hun havde lyst til udfordringer i Mosbaek A/S.

 

Jørgen Mosbæk Johannessen fortsætter indtil videre i virksomheden som teknisk direktør. 

Fremtiden

”Det er svært at spå, især om fremtiden”, som Storm P sagde …men den vil utvivlsomt byde på videreudviklinger og yderligere forbedringer af bremserne. 

Måske sågar en ny bremsetype.  Jørgen har i hvert fald et par ideer i ærmet, som skal afprøves….

Mosbaek A/S • Vaerkstedsvej 20 • DK-4600 Koege • Tel. +45 5663 8580 • Fax +45 5663 8680 • E-mail office@mosbaek.dk