Foresp°rgselForsideProdukterReguleringOm Mosbaek A/SInfo & nyt

» Om afl°bsregulering

» Om afl°bsregulatorerOm afl°bsregulering

Download PDF faktaark

Nňr det regner...

En del afl°bssystemer har utilstrŠkkelig kapacitet til at bortlede de vandmŠngder, regn medf°rer.  Nňr vandet i ledningerne stiger over et givent niveau, oversv°mmes kŠldre og andre lavere liggende lokaliteter.  Resultatet er – som de fleste ved– skader, tilsnavsning og forurening. Se fig. 1 og 2.

 

Mange renseanlŠg overbelastes, klaringstankene er ikke store nok, og ekstra mŠngder forurening passerer ud i vandl°b og s°er.  I forbindelse med regn sender mange overl°bsbygvŠrker desuden store mŠngder fortyndet spildevand ud i vandl°b eller s°er.

 

Hvis en olieudskiller overbelastes, hvirvles indholdet rundt og str°mmer direkte ud i vandl°b eller s°er, hvor det forňrsager forurening.

 
Fig. 1: Oversv°mmelser

Reguler problemet

Kraftige regnskyl er ofte kortvarige og lokale, og giver kun fyldte ledninger nogle steder, kort tid ad gangen.  L°sningen er derfor, i det forn°dne tidsrum, at opstemme det overskydende vand andre steder i systemet.  Altsň – hvor der er plads til det – at udnytte disse steder som magasin.

 

L°sningen fungerer i langt de fleste nedb°rssituationer og krŠver ikke investeringer i  st°rre ledninger eller bassiner, men blot regulering med hensigtsmŠssige afl°bsregulatorer.

 

Med en god regulering menes en vandf°ring, som hurtigt kommer op pň den maksimale vandf°ring, og holder sig pň eller under denne vŠrdi.  Det er den vandf°ring, der uden problemer er plads til efter afl°bsregulatoren, lŠngere nede i systemet.

 Generelt er det en afl°bsregulators opgave, at beskytte den del af ledningssystemet, som ligger lavere (nedstr°ms), mod overbelastning og oversv°mmelse.   Afl°bsregulatorens specifikke egenskab er, at den lader vŠske passere videre ned i ledningssystemet i en forudbestemt maksimummŠngde pr. tidsenhed, uanset variationen i till°bsmŠngden og vandspejlet lige f°r regulatoren. Se fig. 3.

 

For at sikre sig mod tilstopning og minimere behovet for drift og vedligeholdelse, b°r afl°bsregulatoren vŠre uden bevŠgelig dele.  Den skal desuden have st°rst muligt tvŠrsnit i genneml°bet, for at yde mindst mulig modstand i forbindelse med det normale, daglige afl°bsbehov, og  for at undgň tilstopning.

 


Mange muligheder

Det kan vŠre n°dvendigt, at bygge et magasin, hvis der ikke er tilstrŠkkelige muligheder for magasinering f°r afl°bsregulatoren.  Det kan ske i form af udvidelse af ledningsdimensionen pň en kort strŠkning eller bygning af et bassin.  Bassin-l°sningen sikrer, at der ikke sker skader efter bassinet (nedstr°ms). Se fig. 4.

 

Anbringes en afl°bsregulator i et overl°bsbygvŠrk sikres, at kun den vandmŠngde, som ledningssystemet nedstr°ms kan lede videre uden oversv°mmelser, bliver ledt videre.  Resten bliver ledt i s°, i et  vandl°b eller til en tredje recipient..

 

En afl°bsregulator g°r det muligt for en ejendom at overholde myndighedskravet om begrŠnset udledning under regn, f.eks. fra store parkeringsarealer eller tagflader.

 

Ligeledes kan en afl°bsregulator hindre overbelastning af renseanlŠg, hvorved den beskytter mod °delŠggelse af pňgŠldende anlŠgs funktion.  Det samme g°r sig gŠldende for en olie/fedtudskiller, en pumpestation etc.

 Mosbaek A/S Ľ Vaerkstedsvej 20 Ľ DK-4600 Koege Ľ Tel. +45 5663 8580 Ľ Fax +45 5663 8680 Ľ E-mail office@mosbaek.dk