ForespørgselForsideProdukterReguleringOm Mosbaek A/SInfo & nyt

» Cyklonbremse CY

» Cyklonbremse CYD

» Centrifugalbremse CEV

» Centrifugalbremse CEH

» Dobbeltblænde DBSend en
forespørgselGenereltTeknisk info
Anlæg og drift

Afløbsregulatorer af type CY installeres dykket. De indstøbes i beton, og der opstøbes banketter, således at der er fald fra alle sider mod bundrenden. Se eksempel på banketudformning i hosstående skitse.

 

Hvis banketterne kun er af midlertidig art, kan man med fordel lægge plastikposer fyldt med sand først, og derefter fylde efter med beton. Det vil da være let ved senere lejlighed, at bryde banketterne op.

 

Hvis afløbsregulatoren monteres tæt ved et rørbassin eller lignende med flad bund, kan en større selvrensningseffekt af bassinet opnås ved at nedsænke regulatoren, således at overkanten af indløbstuden er i niveau med den opstrøms bundrende. De sidste 0,5 m af bundrenden før afløbsregulatorens indløb bør ligeledes nedsænkes.

 

Handelsdimensioner

Typebetegnelse

Diameter

CY- 250

250

CY- 300

300

CY- 360

360

CY- 420

420

CY- 495

495

CY- 545

545

CY- 590

590

CY- 660

660

CY- 750

750

CY- 870

870

CY- 1000

1000

CY- 1250

1250

CY- 1500

1500

 

I intervallet 250 - 590: Kan passere et ø 600 mandehul.

I intervallet 660 - 1000: Kan eventuelt erstattes af en dobbelblænde (DB) som kan passere et ø 600 mandehul og eventuelt anvendes i et mindre, eksisterende bygværk.

Eksempel på banketudformning, snit og plan.

Standardudstyr

Indløbsretning

CY afløbsregulatorer fås med højre- eller venstrevendt indløb. Standard ved lige gennemløb er venstrevendt, men man må bedømme brøndens/bygningsværkets geometri for at se, hvilken retning på indløbstuden, der er mest hensigtsmæssig.

 

Justerbar indløbsblænde

Afløbsregulatoren fås med trinløs justerbar indløbsblænde.

 

Dobbelt indløb

Afløbsregulatoren kan leveres med dobbelt indløb; et traditionelt indløb, samt et sikkerhedsoverløb (aktivt by-pass) på oversiden af indløbstuden.

 

Udløbstud

Afløbsregulatoren fås med udløbstud, hvis diameter passer til bygværkets afløb.

Ekstraudstyr

15º knæk på udløbstud

Afløbsregulatoren kan leveres med en udløbstud med 15º knæk. Denne løsning kan komme på tale når tilløbsstrækningen til indløbshullet er lille. Knækket på udløbstuden giver et mere lige tilløb.

 

Overløbsrør

Ønskes en ekstra sikkerhed mod forstoppelse kan afløbsregulatoren leveres med overløbsrør. Det sidder i oversiden af den forlængede udløbstud eller ved siden af regulatoren med afløb gennem et grenrør, og dets munding sidder i niveau med den maksimale stuvningshøjde.

 

By-pass

Afløbsregulatoren kan leveres med by-pass, hvis der ønskes mulighed for tømning. By-pass’et aktiveres ved at et rør trækkes op af en muffe, der sidder i oversiden af den forlængede udløbstud eller ved siden af med afløb gennem et grenrør. Rørets munding er placeret højere oppe end den maksimale stuvningshøjde.

 

Overløbsrør og by-pass

Afløbsregulatoren kan leveres med kombineret overløbsrør og by-pass (se de individuelle beskrivelser ovenfor). I det tilfælde er overløbsrørets munding placeret i niveau med den maksimale stuvningshøjde.

 

Udluftning

Hvis vandstanden stiger hurtigt, eller ved stuvning på afløbssiden, kan CY afløbsregulatoren have svært ved at slippe af med luften fra bremsekammeret, hvilket bevirker at regulatoren ikke bremser som den er dimensioneret til. En udluftning sikrer at problemet ikke opstår. Udluftningens design bevirker dog, at en kerne af luft bevares i hvirvelkammeret, der medvirker til at give afløbsregulatoren dens bremsende egenskaber.

 

Tætningsring

I de tilfælde hvor udløbshullet på afløbsregulatoren er mindre end 0,7 gange diameteren på afløbet kan regulatoren leveres med en Supazote® tætningsring, der gør det let at demontere afløbsregulatoren, for ombygning eller udskiftning til en ny, større eller mindre regulator, selvom den er indstøbt i beton. Tætningsringen erstatter samtidig udløbstuden og giver mulighed for at dreje afløbsregulatoren op til 15° så den passer til et lige gennemløb.

 

 

 

Installationsmuligheder og udstyr


Mosbaek A/S • Vaerkstedsvej 20 • DK-4600 Koege • Tel. +45 5663 8580 • Fax +45 5663 8680 • E-mail office@mosbaek.dk