ForespørgselForsideProdukterReguleringOm Mosbaek A/SInfo & nyt

» Cyklonbremse CY

» Cyklonbremse CYD

» Centrifugalbremse CEV

» Centrifugalbremse CEH

» Dobbeltblænde DBSend en
forespørgselGenereltTeknisk info
Anlæg og drift

CEH afløbsregulatorer/vandbremser installeres halvtørt/tørt og benyttes kun til spildevandsholdigt afløb i små mængder.

Der skal være en højdeforskel på minimum 300 mm fra indløbet til bundrenden i brønden eller bygværket, hvor regulatoren er monteret af hensyn til regulatorens udløbsåbning. Der opstøbes banketter, således at der er fald fra alle sider mod bundrenden på afløbssiden. Se eksempel på banketudformning i skitsen til højre.

 

Hvis afløbsregulatoren monteres umiddelbart efter et rørbassin eller lignende skal dette have en bundrende eller rørgennemføring i lille dimension, således at der opnås en selvrensningseffekt af rørbassinet.

Eksempel på afløbsrende, snit og plan.

Handelsdimensioner

CEH afløbsregulatorer fremstilles med følgende dimensioner på hvirvelkammer, indvendig tykkelse og udløbshul:

 

Kammer diametre (mm)

Indvendig tykkelse (mm)

Udløbshul (mm)

590

110

100-130

590

125

120-170

750

150

140-200

750

200

180-220

 

 

Afløbsregulatoren specialdesignes i hvert enkelt tilfælde og adskiller sig fra de fleste efterligninger ved de mange kombinationsmuligheder mellem størrelser på hvirvelkammeret og diametre på gennemløbet. Dette betyder, at man inden for regulatorernes anvendelsesområde altid kan opnå den ønskede kapacitet.

 

CEH regulatorer med kammerdiametre på 590 mm kan passere et ø600 mandehul.

 

Standardudstyr

Indløbsretning

CEH afløbsregulatorer har lige indløb og lodret udløb, som gør det muligt at orientere afløbet i en hvilken som helst retning.

 

Hængsel

Afløbsregulatoren fastgøres med et hængsel på bygværkets væg, således at den kan vippes op. Herved bliver der adgang til en større åbning, som giver mulighed for bekvem inspektion og evt. vedligeholdelse af regulatoren og tilløbet.

 

Udskiftelig udløbsblænde

Afløbsregulatoren har udskiftelig udløbsblænde.

 

Ekstraudstyr

Tilpasnings-konus

Hvis der er stor forskel mellem rør-dimensionen på tilløbet og indløbstuden på afløbsregulatoren, kan regulatoren udstyres med en tilpasnings-konus på indløbet, der er placeret mellem flangen/pladen og indløbstuden.

 

Inspektionsdæksel

Hvis man ønsker mulighed for nemt at kunne tilse hvirvelkammeret, leveres CEH afløbsregulatorerne med transparent inspektionsdæksel udført i plexiglas. Hvirvelkammeret kan dog også tilses ved at klappe regulatoren op.

 

 

Konsol

CEH kan leveres på en konsol på bund. Dette giver mulighed for bekvem inspektion og eventuel vedligeholdelse af regulatoren og tilløbet. Konsollen kan leveres op til hvirvelkammer størrelse ø 590 med ø 150 indløbstud. Afløbsregulatoren kan eventuelt vippes op oppefra, idet der først udløses en låsepal og dernæst trækkes i en wire eller lignende, der er fastgjort til regulatoren.

Mosbaek A/S • Vaerkstedsvej 20 • DK-4600 Koege • Tel. +45 5663 8580 • Fax +45 5663 8680 • E-mail office@mosbaek.dk